Type Here to Get Search Results !

विटामिन और विटामिन के रासानिक नाम एवं खोजे - Sagar Research Center

0
 विटामिन और विटामिन के रासानिक नाम एवं खोजे - Sagar Research Center 

विटामिन       रासायनिक नाम       खोज         रोग        
 विटामिन-A         रेटिनॉल             1913          रतौंधी


विटामिन-B1        थायमिन            1910          बेरी बेरी


विटामिन-B2        राइबोफ्लोबिन     1920       किलोसीस,
                                                            त्वचा का फटना

विटामिन-B3        नियासिन            1936       मंद बुद्धि,                                                                     बालो का सफेद होना


विटामिन-B5       पेंटोथिलीन अम्ल     1931        पेलाग्रा
                                                                (त्वचा दाद)

विटामिन-B6        पायरीडॉक्सीन    1934        एनीमिया,                                                                     चर्मरोग


विटामिन-B7        बायोटिन            1931         लकवा,                                                                    शरीर में दर्द 


विटामिन-B12      साइनोकोबालमिन  1926   रक्तक्षीणता,                                                                    पांडुरोग

विटामिन-C           एस्कार्बिक अम्ल    1920   स्कर्वी,मसूडे                                                                   का फुलना


विटामिन-D           कैलिस्फेरोल          1920   रिकेट्स,                                                               ऑस्टियोमलेशिया


विटामिन-E             टोकोफेरॉल          1922    नपुंसकता                                                                    या बंध्यता


विटामिन-K            फिलोक्विनोन        1929     रक्त का                                                                थक्का न बनना

Post a Comment

0 Comments